Alapítványunk azzal a céllal jött létre, hogy sajátos adottságainkkal, sokrétű családi és szabadidős programok szervezésével, továbbítsuk hitvallásunkat a természetközpontú gondolkodást, környezet –és természetvédelem iránti elhivatottságot, hozzájárulva ezzel a társadalmi együttélés alapnormáihoz. Fontos feladatunknak tekintjük az ifjúság természet- és környezetvédelmi célokra történő nevelését, környezettudatos szemléletformálását és minél szélesebb körben való ismertetését.

A szabadidőpark, mely Gyula városában található nemcsak kikapcsolódási lehetőséget biztosít, hanem komoly turisztikai vonzerőt is képvisel. Természeti adottságából adódóan lehetőség van határon átnyúló (elsősorban román-magyar) csere programok megvalósítására is. Alapítványunk olyan komplex szakmai programot dolgozott ki, melyben az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat kialakítása a cél. Egészséges ember tud és akar egészséges természetet fenntartani. Környezetünk fennmaradása az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele. Ennek jegyében együttműködve a Gyulai Civilszervezetek Szövetségével, akik helyszínt biztosítanak annak a több alkalomból álló programsorozatnak, mely 3 időpontban (augusztus 12.- a nemzetközi ifjúsági napvilágnapja, szeptember 20. gyermekek világnapja, illetve december 12-14-ig tartó Nemzetközi Méz-és Mézeskalács Fesztivál) valósul meg. Az elméleti előadásokat követően szabadidőparkunk biztosítja a gyakorlati természet közeli élményeket pedagógusok és gyermekek számára.

Az előadások résztvevői pedagógusok, óvodapedagógusok gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, egészségügyi dolgozók. Az érintett résztvevők ezt az elméleti „tudást” átadják az oktatás intézmény keretein belül az ifjúság számára. Az előadás meghívott előadói a természet és az ember kapcsolatát vizsgálva az emberi egészségmegőrzés és a gyógyító természet szoros összefüggéseit tárgyalja, a betegségmegelőzés szerepe környezetünkben, a helyi hagyományok, a kreativitás, képességfejlesztő gyakorlati módszertani esettanulmányok.

I. Mézeskalácsos nap (augusztus 12, szeptember 20, december 12-14) Gyermekeknek szóló kreatív program, egy helyi mézeskalács díszítő és alkotó szakmai irányítása mellett. Témája a mézeskalácsosság, mint ősi mesterség, a mézeskalács díszítés és díszítőművészet harmóniája.

II. Méhészet, az ősi mesterség újraértelmezett köntösben (augusztus 12, szeptember 20, december 12-14) A résztvevők átfogó képet kapnak a méhészetről, mint ősi mesterségről, a szakma neves művelőitől, helyi méhészektől. A helyszínen megtekinthetik a foglalkozáshoz kapcsolódó eszközöket, részt vehetnek egy hagyományos mézpergetésben. A nap során a résztvevők átfogó képet kapnak a méz egészségmegőrzésben betöltött szerepéről, élettani hatásairól.

III. Virágkötészet és díszítőművészet (augusztus 12, szeptember 20, december 12-14) A virágkötészet és kapcsolódó díszítőművészete egyre népszerűbb napjainkban is, legyen szó lakberendezésről, ajándékozásról vagy bármely más képzőművészeti tevékenységről. A rendezvény szemléletformálása által, a hobbi tevékenységből végzett virágkötészetből, akár megélhetést biztosító tevékenység is lehet.

IV. Szövés és textilművesség (augusztus 12, szeptember 20) A program során a résztvevők megismerhetik a textil és növényszövés alapjait, rabul ejtheti őket a gyönyörű mesterség motívumai által határolt fantáziavilág. Programsorozat célja a helyi kézműves hagyományokra épülő, mára elfeledett ősi mesterségek (mézeskalácsosság, méhészet, virágkötészet, textilművesség) Projekt megvalósításába bevont résztvevők: konzorciális partnerek, helyi alapítványok, képző és iparművészettel foglalkozó pedagógusok, gyakorlati szakemberek. Önkéntesek, önkéntes tevékenység: a Békés Park Alapítvány tagjainak, támogatóinak önkéntes szervező munkája, a programban közreműködő magánszemélyek szakmai segítsége, hozzájárulása. Együttműködők, együttműködő szervezetek: Petőfi Utcai Általános Iskola - Békéscsaba, Kölcsey utcai és Ligeti sori óvoda _ Békéscsaba, Dobozi Általános Iskola, Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége, Európa a Körösök Völgyében Alapítvány – Békéscsaba, Euro Consult Betéti Társaság - Békéscsaba Program által elért célcsoport: rendezvényenként 30 gyermek és 2-4 pedagógus, szakmai oktató (óvodai és általános iskolai korosztály), összesen: 130-140 fő Eredmények a program megvalósítása révén: hagyományőrzés, közösségépítés, szemléletformálás, képességfejlesztés révén a társadalmi kohézió erősítése. Folytonosság, fenntarthatóság: a programba bevont pedagógusok, szakmai oktatók hosszú távon közvetítik a megszerzett ismereteket, elméleti és gyakorlati tudást az oktatási intézmények keretein belül a helyi ifjúság széles csoportjai számára. Az előadásokra építve, kapcsolódva a magyar és nemzetközi jeles napokhoz, eseményekhez augusztus 12.- a nemzetközi ifjúsági napvilágnapja, szeptember 20. gyermekek világnapja, illetve december 12-14-ig tartó Nemzetközi Méz-és Mézeskalács Fesztivál, a szabadidőparkban és Gyula városának több helyszínen gyermek aktivitási programok szervezése. Az előadásokon résztvevők mentorként működve koordinálják az eseményeket, melyek a következőek: vetélkedők, kalandtúra, öko-tanóra, Kolumbusz képző (térkép alapján őshonos állatok, növények elhelyezése) Kincsvadászok, „Őseink eledelei”, a Nagy Ho-Ho-Ho verseny, kreatív „sarok”(gyurmázás, csuhézás, szövés, mézeskalács készítés) ősi mesterségek kiállítása, gyermek aerobic, egészséges ételkóstoló. szabadidős programok szervezésével, továbbítsuk hitvallásunkat a természetközpontú világról.